Digitale PRINCE2® kurs

Sertifiseringsgaranti | PRINCE2 Foundation | PRINCE2 Practitioner

Alt inkludert!

PRINCE2® Foundation

SOA BASIS

PRINCE2 Foundation er en sertifisering som gir deg et godt grunnlag og forståelse for PRINCE2 og hvordan du kan ta i bruk metodikken i din bedrift.

Vil du lære en allsidig og mye brukt metode for prosjektarbeid? Da er PRINCE2 kanskje det beste valget, og her lærer du alt det grunnleggende.

PRINCE2® Practitioner

Prosjektledelse

PRINCE2 Practitioner er en videreføring av Foundation hvor du vil lære om hvordan du skal anvende og tilpasse PRINCE2 til dine prosjekter. 

Er du allerede sertifisert i PRINCE2 Foundation og ønsker en bredere forståelse av hvordan man kan ta i bruk PRINCE2? Da er et videre løp mot en PRINCE2 Practitioner en sertifisering for deg.

PRINCE2 bedriftsinternt

Er dere flere som ønsker en PRINCE2 sertifisering?

I våre bedriftsinterne PRINCE2 opplæringsprogram kartlegger vi og løser dere organisasjons kompetansebehov innen PRINCE2 og prosjektledelse. Vår PRINCE2 opplæring er svært fleksibelt og dere kan velge mellom ren opplæring på nett med e-coach eller i kombinasjon med virtuelle eller fysiske samlinger. Vi kan også hjelpe dere med å utvikle eller tilpasse deres PRINCE2 prosjektmodell.

Ta kontakt

Ønsker dere å innføre PRINCE2 i deres organisasjon? Ta kontakt med oss for et opplegg tilpasset dere.

Ta kontakt

Hva er PRINCE2?

PRINCE2 «Projects in a controlled environment» ble utviklet i England på 90-tallet som en metode for å hindre kostnadsoverskridelser på store offentlige prosjekter. Metoden inneholder følgende:
 • Syv prinsipper
 • Syv temaer
 • Syv prosesser
 • En veiledning til hvordan PRINCE2 kan tilpasses din virksomhet
Enkelt forklart består PRINCE2 av faser, prosesser, krav til beslutningsunderlag, og forskjellige temaer som organisering, business case, kvalitet, planlegging, usikkerhet, fremdrift og endringer. Metoden egner seg dermed godt som utgangspunkt for utvikling av prosjektmodeller som er virkelighetstilpasset.

Hvorfor sertifisere meg i PRINCE2?

 • 1 Jeg ønsker å forstår hva PRINCE2 er
 • 2 Jeg ønsker en sertifisering i Prosjektledelse
 • 3 Jeg trenger det på min CV
 • 4 Jeg skal være involvert i et prosjekt for første gang
 • 5 Det er et krav i virksomheten at prosjektledere er sertifisert i PRINCE2
 • 6 Jeg ønsker nye jobbmuligheter!
 • 7 Jeg ønsker høyere lønn
Pensive bearded man sitting at table drink coffee work at laptop thinking of problem solution, thoughtful male employee pondering considering idea looking at computer screen making decision