FAQ

Ofte stilte spørsmål rundt PRINCE2 og våre tilbud.

PRINCE2, “Projects in a controlled environment”, ble utviklet i England på 1990 tallet som en metode som skulle hindre kostnadsoverskridelser på større offentlige prosjekter. Hovedinnholdet er som følger:

  • Syv prinsipper
  • Syv tema
  • Syv prosesser
  • Veiledning til hvordan PRINCE2 kan tilpasses din virksomhet

PRINCE2 er kort sagt en generell prosjektmodell med faser, prosjektprosesser og krav til beslutningsunderlag, samt temaer som business case, organisering, planlegging, kvalitet, usikkerhet, endringer og fremdrift. PRINCE2 er dermed et godt utgangspunkt for utvikling av virksomhetstilpassede prosjektmodeller.

Ta kontakt