Booster quiz

Booster quizen vil hjelpe deg å huske de viktige læringsmålene fra kurset. Er du ikke sikker på svarene dine, anbefaler vi at du repeterer de aktuelle leksjonene. Repetisjon er viktig for læring, og repetisjon hjelper deg å overvinne Ebbinghaus «Forgetting curve», sjekk gjerne med Google. Læring er jo endring av atferd, og det er viktig at du anvender din nye kunnskap i pågående og kommende prosjekter.

Du har 2 forsøk på booster quizen og må ha 80% riktige svar for å bestå. Ta kontakt med support@prosjektskolen.com visst du trenger flere forsøk.