Quiz: Prosjekteierstyring

For å bestå leksjonen må du svare rett på minst 50% av spørsmålene.