Quiz: Prosjektledelse

For å bestå leksjonen må du svare rett på minst 50% av spørsmålene.