Quiz: Oppstart og planlegging

For å bestå leksjonen må du svare rett på minst 50% av spørsmålene.